ŽHAVĚ A LEPĚ!  |  ŽÁDNÁ RŮŽE ANI KREV NESMÍ PŘIJÍT NAZMAR!  |  PENETRAČNĚ SPOLEČENSKÉ ÚZEMÍ!  |  Lepší než nadívaný kos!  |  Lepší než pražené stehno dalmatinovo!  |  Lepší než filé s houbovou omáčkou!


Dějiny | 2005

2005

Rok 2005 ponechme rokem velkého zamlčení velkých skutečností!

Tak zde se nebudu příliš rozepisovat, laskavý čtenář promine. Bylo mi devatenáct až dvacet let a z valné části o tomto roku není možné poctivě informovat, protože bych asi musela hodně skutečností zamlčet nebo trochu „odbarvit“. 

Rozhodně v tom nejsou v tom únavné ordinérnosti typu „představte si, vyzkoušela jsem, jaké to je, požít hašiš a tramal hozený do piva“.

Takže raději nebudu zmiňovat nic.

Můžeme volně přejít do jakéhokoliv jiného, zde nabízeného roku.

Dvířka do roku 2005 necháme pootevřená, ale neotevřeme je - přesně jako u tohoto kusu pečiva.


Olga Path